• 76%
  25 votes
 • Rate this show
  What did you think?
PosterPoster

Chernobyl. Zona otchuzhdeniya 2014

 • Ended
 • ТНТ
 • 2014-10-13T07:00:00Z
 • 50 mins
 • 6 hours, 40 mins
 • Thriller, Drama, Horror, Mystery, Suspense

2 seasons

If you like Chernobyl. Zona otchuzhdeniya, check out...

Loading...