63d31e7519

perossjr

8 followers

Prague, Czechia
38

Advertisement
D 02
Hide ads with
VIP
Advertisement
M 03
Hide ads with
VIP
Droneman

/EN-GTranslate
Without a quality script, you won't make a good film and you can have the best actors. Zelenka's attempt at the high-end political thriller Czechia vs. USA, ended in fiasco and insult to the intelligent viewer. I haven't finished in the last 10 minutes. The only positive surprise is Jiří Mádl.

loading replies
The Nagano Tapes

//EN-GTranslate
The best-crafted documentary documenting the golden era of Czech hockey, even if politics does not like everyone. I recommend that every year instead of Frost (Морозко), let the Czechs remember that national pride and self-esteem is something they do not buy in Kaufland.
Maximum rating 10/10 - included in a personal movie collection.
//CZ
Nejlépe zpracovaný dokument mapující zlatou éru českého hokeje, ikdyž se to politické zaměření nebude všem líbit. Doporučuji pouštět každoročně místo Mrazíka, aby si češi přimoměli, že národní hrdost a sebevědomí je něco, co si v Kauflandu nekoupí.
Maximální hodnocení 10/10 - zařazeno do osobní filmové sbírky.

loading replies
King of Thieves

//EN-GTranslate
The biggest robbery in the history of Great Britain, according to a real 2015 event, deserves a much better scenario with English exaggeration. Great disappointment. My rating 5/10 (and that's a lot)
//CZ
Největší loupež v historii Velké Británie podle skutečné události z roku 2015 si zasloužila mnohem lepší scénář s anglickou nadsázkou. Velké zklamání. Mé hodnocení 5/10 (a i to je hodně)

loading replies
Life Is Life

//EN-GTranslate
Czech humor for a less intelligent audience. I can not include it in film waste, because worse comedy is going on :-) My rating 3/10
//CZ
Český humor pro méně inteligentní publikum. Do filmového odpadu to zařadit nemohu, protože se u nás točí i horší komedie :-) Mé hodnocení 3/10

loading replies
Catch.44

//EN-GTranslate
Only from duty for Bruce and Malin. Unfortunately, this is a serious shit. My rating 3/10 - but with a smile :-)
//CZ
Pouze z povinnosti kvůli Brucemu a Malin. Bohužel to je ale vážně sračka. Mé hodnocení 3/10 - ale s úsměvem :-)

loading replies
Green Book

//EN-GTranslate
Road Movies of the 1960s and Racism in America? I do not always agree with the evaluation of the Oscar, but also for me a very nice and unexpected surprise. In a non-violent form, this movie cuts you down, and you will feel somewhat happy with the final titles ..
Maximum rating 10/10 - included in a personal movie collection.
//CZ
Road Movies o 60-tých létech a rasismu v americe? S hodnocením oskarů ne vždy souhlasím, ale i pro mě velmi milé a nečekané překvapení. Nenásilnou formou Vás tento film rozseká a při závěrečných titulcích se budete cítit, tak nějak spokojeni..
Maximální hodnocení 10/10 - zařazeno do osobní filmové sbírky.

loading replies
Vox Lux

//EN-GTranslate
Each movie star has its biggest slump in its filmography. For Natalie Portman, Jude Law and Willem Dafoe, this is definitely the picture. This is the first time I've been mentally unable to see the end. Rating 1/10 - Film waste.
//CZ
Každá filmová hvězda má ve své filmografii svůj největší propadák. Pro Natalie Portman, Jude Law a Willem Dafoe je to určitě tento snímek. Letos poprvé, co jsem psychicky nezvládl shlédnout do konce. Hodnocení 1/10 - Filmový odpad.

loading replies
Three Wishes for Cinderella

//EN-GTranslate
The world's most beautiful film processing of a story about a cinderella that our parents watched and our children will be watching. It is rightfully included in the "Golden Fund of Czech Cinematography".
Maximum rating 10/10 - included in a personal film collection.
//CZ
Celosvětově nejkrásnější filmové zpracování pohádkového příběhu o popelce, na které se dívali naši rodiče a budou dívat i naše děti. Právem zařazeno do "Zlatého fondu české kinematografie".
Maximální hodnocení 10/10 - zařazeno do osobní filmové sbírky.

loading replies
Love, Rosie
10
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2018-02-21T11:33:17Z— updated 2018-07-04T20:16:14Z

//EN-GTranslate
Excellent script and acting cast, great and beautiful Lily Collins, textbook of romantic genre. Maximum rating 10/10 - included in a personal film collection.
//CZ
Výborný scénář a herecké obsazení, skvělá a krásná Lily Collins, učebnicové zpracování romantického žánru. Maximální hodnocení 10/10 - zařazeno do osobní filmové sbírky.

loading replies
Me Before You

//GTranslate
Exclusive actress concert Emilie Clarke, beautiful Jenna Coleman and through the "doctrinal and predictable" script will end up crying at the end regardless of age. Maximum rating 10/10 - included in a personal film collection.
//CZ
Exelentní herecký koncert Emilia Clarke, krásná Jenna Coleman a přes "tuctový a předvídatelný" scénář bude na konci brečet každý bez rozdílu věku. Maximální hodnocení 10/10 - zařazeno do osobní filmové sbírky.

loading replies
Advertisement
D 01
Hide ads with
VIP
Advertisement
M 01
Hide ads with
VIP
Geostorm
1
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-12-01T14:41:16Z— updated 2018-07-04T20:16:45Z

//EN-GTranslate
Crowm with Cruis in Mummy and now Butler, Harris and Garcia in Geostorm. Sci-Fi & Catastrophic "big films" that their fans have to look for in "B" and TV productions. An average smart movie fan will not only be disappointed but also pissed off that he has to throw money for viewing.
//CZ
Crowm s Cruisem v Mumii a nyní Butler, Harris a García v Geostorm. Sci-Fi & Katastrofické "velkofilmy" které si své fanoušky musí hledat v "B" a TV tvorbě. Průměrně inteligentní filmový fanoušek bude nejen zklamán, ale i nasraný, že musel vyhodit peníze za shlédnutí.
Rating 1 Star / Weak Sauce :(

loading replies
The Circle
3
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-30T21:02:34Z— updated 2018-07-04T20:20:50Z

//EN-GTranslate
Really great disillusionment and disappointment. Great theme, good time, great Tom Hanks ... and the result is an incomprehensible and naive look at the possibilities and the future of the technological concept of the world, suitable for the TV stations. A missed opportunity for me. Rating 3 Star / Bad
//CZ
Opravdu velké rozčarování a zklamání. Skvělé téma, příznivá doba, skvělý Tom Hanks ..ale výsledkem je nepochopený a naivní pohled na možnosti a budoucnost technologického pojetí světa, vhodný tak max. pro TV stanici. Za mně promarněná příležitost.

loading replies
The Mummy
1
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-30T20:47:53Z— updated 2018-07-04T20:21:29Z

//EN-GTranslate
Well, Crowm and Cruis have helped with Universal's "great" movie experience. I will not give a star or two behind the effects, the camera or the cut because my only feeling is disappointing and if someone wants money for such a shit, it wants to send out a clear signal - WASTE. Rating 1 Star / Weak Sauce :(
//CZ
Fajn, tak i Crowm s Cruisem se s přispěním Universalu postarali o "skvělý" filmový zážitek. Nebudu rozdávat hvězdu nebo dvě za efekty, kameru nebo střih, protože můj jediný pocit je zklamání a pokud někdo chce peníze za takovou sračku, tak to chce vyslat jednoznačný signál - ODPAD.

loading replies
Alien: Covenant
1
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-30T20:44:27Z— updated 2018-07-04T20:21:56Z

//EN-GTranslate
I would not expect such a piggery from Ridley Scott. Scenario, acting cast, storyline, atmosphere - all wrong. After the genius Alien (1979) and the excellent The Martian (2015), I really will only be able to evaluate the brake for - WASTE.
Rating 1 Star / Weak Sauce :(
//CZ
Takovou prasárnu bych od Ridley Scotta NIKDY nečekal. Scénář, herecké obsazení, děj, atmosféra - všechno špatně. Po geniálním Alien (1979) a výtečném The Martian (2015) se ohledně hodnocení tohoto braku opravdu zmůžu jen na - ODPAD.

loading replies
Filthy
2
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-30T19:40:49Z— updated 2018-07-04T20:24:19Z

//EN-GTranslate
Absolutely unrealistic scenario, otherwise I do not understand the compelling need to shoot stories of desperate and stupid individuals. You do not have a story - you do not have a movie. Going to the cinema, I'm gonna want to return the admission.
Rating 2 Star / Terrible :(
//CZ
Absolutně nereálný scénář, v opačném případě nechápu nutkavou potřebu natáčet příběhy zoufalých a debilních jedinců. Nemáte příběh - nemáte film. Jít na to do kina, budu chtít vrátit vstupné.

loading replies
Vengeance: A Love Story
1
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-23T17:28:05Z— updated 2018-07-04T20:26:16Z

//EN-GTranslate
This is the final point for Nicholas Cage's career. Rating 1/10 Weak Sauce :(
//CZ
To je konečný bod pro kariéru Nicolas Cage. Hodnocení 1/10 ODPAD :(

loading replies
The Blind Side
10
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-12T22:26:02Z— updated 2018-07-04T20:27:30Z

//EN-GTranslate
Great movie experience, perfect Sandra Bullock, great surprise, maximum rating of 10 stars / Totally Ninja!
//CZ
Skvělý zážitek z filmu, perfektní Sandra Bullock, velké překvapení, maximální hodnocení 10 hvězdiček / Totally Ninja!

loading replies
Coyote Ugly
10
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-12T18:16:31Z— updated 2018-07-04T20:29:06Z

//EN-GTranslate
Cult sexy musical film for youngsters with Piper Perabo and Adam Garcia, with the amazing songs LeAnn Rimes, maximum rating 10 Stars / Totally Ninja!
//CZ
Kultovní sexy hudební film pro mládež s Piper Perabo a Adam Garcia, s úžasnými písněmi LeAnn Rimes, maximální hodnocení 10 Stars / Totally Ninja!

loading replies
Thank You for Smoking
10
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-12T17:44:58Z— updated 2018-07-04T20:31:20Z

//EN-GTranslate
Great experience, Marketer's book, maximum rating 10 Stars / Totally Ninja!
//CZ
Skvělý zážitek, bible každého marketéra, maximální hodnocení 10 Stars / Totally Ninja!

loading replies
Date Night
1
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-12T17:41:44Z— updated 2018-07-04T20:34:56Z

//EN-GTranslate
WTF Shawn Levy - So many great actors and such a stupid result. Rating 1 Star / Weak Sauce :(
//CZ
Co to kurňa je .. Tolik skvělých herců a takový stupidní výsledek. Hodnocení 1 hvězdička / ODPAD :(

loading replies
Miss Sloane
10
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-12T16:50:38Z— updated 2018-07-04T20:36:07Z

//EN-GTranslate
Great experience, great surprise, maximum rating 10 Stars / Totally Ninja!
//CZ
Skvělý zážitek, velké překvapení, maximální hodnocení 10 Stars / Totally Ninja!

loading replies
Advertisement
D 01
Hide ads with
VIP
Advertisement
M 02
Hide ads with
VIP
Loading...