63d31e7519

perossjr

2 followers

Prague, Czechia
36

Love, Rosie
10
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2018-02-21T11:33:17Z— updated 2018-07-04T20:16:14Z

//EN-GTranslate
Excellent script and acting cast, great and beautiful Lily Collins, textbook of romantic genre. Maximum rating 10/10 - included in a personal film collection.
//CZ
Výborný scénář a herecké obsazení, skvělá a krásná Lily Collins, učebnicové zpracování romantického žánru. Maximální hodnocení 10/10 - zařazeno do osobní filmové sbírky.

loading replies
Me Before You

//GTranslate
Exclusive actress concert Emilie Clarke, beautiful Jenna Coleman and through the "doctrinal and predictable" script will end up crying at the end regardless of age. Maximum rating 10/10 - included in a personal film collection.
//CZ
Exelentní herecký koncert Emilia Clarke, krásná Jenna Coleman a přes "tuctový a předvídatelný" scénář bude na konci brečet každý bez rozdílu věku. Maximální hodnocení 10/10 - zařazeno do osobní filmové sbírky.

loading replies
Geostorm
1
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-12-01T14:41:16Z— updated 2018-07-04T20:16:45Z

//EN-GTranslate
Crowm with Cruis in Mummy and now Butler, Harris and Garcia in Geostorm. Sci-Fi & Catastrophic "big films" that their fans have to look for in "B" and TV productions. An average smart movie fan will not only be disappointed but also pissed off that he has to throw money for viewing.
//CZ
Crowm s Cruisem v Mumii a nyní Butler, Harris a García v Geostorm. Sci-Fi & Katastrofické "velkofilmy" které si své fanoušky musí hledat v "B" a TV tvorbě. Průměrně inteligentní filmový fanoušek bude nejen zklamán, ale i nasraný, že musel vyhodit peníze za shlédnutí.
Rating 1 Star / Weak Sauce :(

loading replies
The Circle
3
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-30T21:02:34Z— updated 2018-07-04T20:20:50Z

//EN-GTranslate
Really great disillusionment and disappointment. Great theme, good time, great Tom Hanks ... and the result is an incomprehensible and naive look at the possibilities and the future of the technological concept of the world, suitable for the TV stations. A missed opportunity for me. Rating 3 Star / Bad
//CZ
Opravdu velké rozčarování a zklamání. Skvělé téma, příznivá doba, skvělý Tom Hanks ..ale výsledkem je nepochopený a naivní pohled na možnosti a budoucnost technologického pojetí světa, vhodný tak max. pro TV stanici. Za mně promarněná příležitost.

loading replies
The Mummy
1
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-30T20:47:53Z— updated 2018-07-04T20:21:29Z

//EN-GTranslate
Well, Crowm and Cruis have helped with Universal's "great" movie experience. I will not give a star or two behind the effects, the camera or the cut because my only feeling is disappointing and if someone wants money for such a shit, it wants to send out a clear signal - WASTE. Rating 1 Star / Weak Sauce :(
//CZ
Fajn, tak i Crowm s Cruisem se s přispěním Universalu postarali o "skvělý" filmový zážitek. Nebudu rozdávat hvězdu nebo dvě za efekty, kameru nebo střih, protože můj jediný pocit je zklamání a pokud někdo chce peníze za takovou sračku, tak to chce vyslat jednoznačný signál - ODPAD.

loading replies
Alien: Covenant
1
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-30T20:44:27Z— updated 2018-07-04T20:21:56Z

//EN-GTranslate
I would not expect such a piggery from Ridley Scott. Scenario, acting cast, storyline, atmosphere - all wrong. After the genius Alien (1979) and the excellent The Martian (2015), I really will only be able to evaluate the brake for - WASTE.
Rating 1 Star / Weak Sauce :(
//CZ
Takovou prasárnu bych od Ridley Scotta NIKDY nečekal. Scénář, herecké obsazení, děj, atmosféra - všechno špatně. Po geniálním Alien (1979) a výtečném The Martian (2015) se ohledně hodnocení tohoto braku opravdu zmůžu jen na - ODPAD.

loading replies
Filthy
2
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-30T19:40:49Z— updated 2018-07-04T20:24:19Z

//EN-GTranslate
Absolutely unrealistic scenario, otherwise I do not understand the compelling need to shoot stories of desperate and stupid individuals. You do not have a story - you do not have a movie. Going to the cinema, I'm gonna want to return the admission.
Rating 2 Star / Terrible :(
//CZ
Absolutně nereálný scénář, v opačném případě nechápu nutkavou potřebu natáčet příběhy zoufalých a debilních jedinců. Nemáte příběh - nemáte film. Jít na to do kina, budu chtít vrátit vstupné.

loading replies
Vengeance: A Love Story
1
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-23T17:28:05Z— updated 2018-07-04T20:26:16Z

//EN-GTranslate
This is the final point for Nicholas Cage's career. Rating 1/10 Weak Sauce :(
//CZ
To je konečný bod pro kariéru Nicolas Cage. Hodnocení 1/10 ODPAD :(

loading replies
The Blind Side
10
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-12T22:26:02Z— updated 2018-07-04T20:27:30Z

//EN-GTranslate
Great movie experience, perfect Sandra Bullock, great surprise, maximum rating of 10 stars / Totally Ninja!
//CZ
Skvělý zážitek z filmu, perfektní Sandra Bullock, velké překvapení, maximální hodnocení 10 hvězdiček / Totally Ninja!

loading replies
Coyote Ugly
10
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-12T18:16:31Z— updated 2018-07-04T20:29:06Z

//EN-GTranslate
Cult sexy musical film for youngsters with Piper Perabo and Adam Garcia, with the amazing songs LeAnn Rimes, maximum rating 10 Stars / Totally Ninja!
//CZ
Kultovní sexy hudební film pro mládež s Piper Perabo a Adam Garcia, s úžasnými písněmi LeAnn Rimes, maximální hodnocení 10 Stars / Totally Ninja!

loading replies
Thank You for Smoking
10
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-12T17:44:58Z— updated 2018-07-04T20:31:20Z

//EN-GTranslate
Great experience, Marketer's book, maximum rating 10 Stars / Totally Ninja!
//CZ
Skvělý zážitek, bible každého marketéra, maximální hodnocení 10 Stars / Totally Ninja!

loading replies
Date Night
1
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-12T17:41:44Z— updated 2018-07-04T20:34:56Z

//EN-GTranslate
WTF Shawn Levy - So many great actors and such a stupid result. Rating 1 Star / Weak Sauce :(
//CZ
Co to kurňa je .. Tolik skvělých herců a takový stupidní výsledek. Hodnocení 1 hvězdička / ODPAD :(

loading replies
Miss Sloane
10
63d31e751963d31e7519

Shout by perossjr
2017-11-12T16:50:38Z— updated 2018-07-04T20:36:07Z

//EN-GTranslate
Great experience, great surprise, maximum rating 10 Stars / Totally Ninja!
//CZ
Skvělý zážitek, velké překvapení, maximální hodnocení 10 Stars / Totally Ninja!

loading replies
Loading...