63d31e7519

perossjr

4 followers

Prague, Czechia
37

0
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

Aktuálně ke shlédnutí

3
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

:movie_camera: en# BEST FILMS IN MY PRIVATE COLLECTION. Maximum possible rating 10/10 - Totally Ninja!
cz# NEJLEPŠÍ FILMY V MÉ PRIVÁTNÍ SBÍRCE. Maximální možné hodnocení 10/10 !

4
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

:movie_camera: en# BEST SERIALS AND TV SHOWS IN MY PRIVATE COLLECTION. Maximum possible rating 10/10 - Totally Ninja!
cz# NEJLEPŠÍ SERIÁLY A TV POŘADY V MÉ PRIVÁTNÍ SBÍRCE. Maximální možné hodnocení 10/10 !

5
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

:movie_camera: en# DOCUMENTARY | Best Documentary. My Rating 10/10 - Totally Ninja!
cz# DOKUMENTÁRNÍ | Nejlepší dokumenty. Mé hodnocení 10/10 !

6
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

:heart: en# FAVOURITE MOVIES. Possible rating 7 - Good | 8 - Great | 9 - Superb.
cz# OBLÍBENÉ FILMY. Hodnocení 7 - Dobré | 8 - Výborné | 9 - Vynikající.

7
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

:heart: en# FAVOURITE SERIALS AND TV SHOWS. Possible rating 7 - Good | 8 - Great | 9 - Superb.
cz# OBLÍBENÉ SERIÁLY A TV POŘADY. Hodnocení 7 - Dobré | 8 - Výborné | 9 - Vynikající.

8
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

:heart: en# DOCUMENTARY | FAVOURITE Documentary. Possible rating 7 - Good | 8 - Great | 9 - Superb.
cz# DOKUMENTÁRNÍ | OBLÍBENÉ dokumenty. Hodnocení 7 - Dobré | 8 - Výborné | 9 - Vynikající.

9
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# DISAPPOINTMENT - The direction, the script, or the performance of your favorite actors did not meet my expectations.
cz# ZKLAMÁNÍ - Režie, scénář nebo výkony oblíbených herců nesplnily mé očekávání.

10
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

:toilet: en# WORST viewed movies and serials. They should all return the money. My Rating 1 - Weak Sauce (1/10)
cz# NEJHORŠÍ shlédnuté filmy a seriály. Měli by všem vrátit peníze. Mé hodnocení 1 - Odpad (1/10)

11
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# Viewed but NOT evaluated (not understood ..)
cz# Shlédnuto ale NEHODNOCENO (nepochopeno ..)

12
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# ACTION | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# AKČNÍ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

13
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# ACTION | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 1-5/10
cz# AKČNÍ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 1-5/10

14
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# ADVENTURE | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# DOBRODRUŽNÝ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

15
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# ADVENTURE | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 1-5/10
cz# DOBRODRUŽNÝ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 1-5/10

16
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# ANIMALS | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# Zvířátka | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

17

en# ANIMALS | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# Zvířátka | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

18
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# BIOGRAPHY | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# ŽIVOTOPISNÝ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

19
PosterPoster
PosterPoster

en# BIOGRAPHY | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# ŽIVOTOPISNÝ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

20
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# COMEDY | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# KOMEDIE | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

21
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# COMEDY | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# KOMEDIE | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

22
PosterPoster

en# COMPETITION | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# SOUTĚŽ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

23

en# COMPETITION | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# SOUTĚŽ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

24
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# CRIME | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# KRIMI | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

25
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# CRIME | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# KRIMI | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

26
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# CULINARY | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# KUCHAŘSKÉ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

27
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# CULINARY | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# KUCHAŘSKÉ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

28
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# DISASTER | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# KATASTROFICKÝ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii "Katastrofické". Mé hodnocení 6-10/10

29
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# DISASTER | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# KATASTROFICKÝ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

30
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# DRAMA | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# DRAMA | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

31
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# DRAMA | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# DRAMA | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

32
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# EROTIC | The best cult erotic scenes and movies - no porn :-)
cz# EROTICKÉ | Ty nejlepší kultovní erotické scény a filmy - žádné porno :-)

33
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# EROTIC | Unfit erotic scenes.
cz# EROTICKÉ | Nevkusné erotické scény.

34
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# FAMILY | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# RODINNÝ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

35
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# FAMILY | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# RODINNÝ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

36
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# FANTASY | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# FANTASY | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

37
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# FANTASY | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# FANTASY | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

38
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# FINANCIAL-JUSTICE-MEDIA-POLITICS | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# FINANCE-HAZARD-JUSTICE-MEDIA-POLITIKA | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

39
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# FINANCIAL-JUSTICE-MEDIA-POLITICS | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# FINANCE-JUSTICE-MEDIA-POLITIKA | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

40
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# HISTORY | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# HISTORICKÝ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

41
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# HISTORY | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# HISTORICKÝ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

42
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# HOLIDAY | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# SVÁTEČNÍ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

43
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# HOLIDAY | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# SVÁTEČNÍ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

44
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# HOROR | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# HOROR | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

45
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# INSPIRING | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# Inspirující | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

46

en# INSPIRING | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# Inspirující | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

47
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# MUSIC | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# HUDEBNÍ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

48
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# MUSIC | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# HUDEBNÍ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

49
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# MYSTERY | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# MYSTERIÓZNÍ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

50
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# MYSTERY | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# MYSTERIÓZNÍ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

51

en# PRISON | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# VĚZENÍ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

52

en# PRISON | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 1-5/10
cz# VĚZENÍ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 1-5/10

53
PosterPoster
PosterPoster

en# RESCUERS | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# ZÁCHRANÁŘI | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

54

en# RESCUERS | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 1-5/10
cz# ZÁCHRANÁŘI | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 1-5/10

55
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# ROAD MOVIE | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# ROAD MOVIE | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

56
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# ROAD MOVIE | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# ROAD MOVIE | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

57
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# ROMANCE | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# ROMANTICKÝ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

58
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# ROMANCE | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# ROMANTICKÝ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

59
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# SCI-FI | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# SCI-FI | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

60
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# SCI-FI | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# SCI-FI | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

61
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# SPORT | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# SPORTOVNÍ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

62
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# SPORT | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# SPORTOVNÍ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

63
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# SUPERHERO | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# SUPERHRDINA | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

64
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# SUPERHERO | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# SUPERHRDINA | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

65
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# SURVIVAL | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# PŘEŽITÍ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

66
PosterPoster
PosterPoster

en# SURVIVAL | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# PŘEŽITÍ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

67
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# TEENAGE | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# PUBERŤÁCI | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

68
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# TECHNOLOGY | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# TECHNOLOGY | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

69
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# TECHNOLOGY | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# TECHNOLOGY | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

70
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# THRILLER | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# THRILLER | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

71
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# THRILLER | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# THRILLER | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

72
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# TOUCHING | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# DOJEMNÉ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii "Dojemné". Mé hodnocení 6-10/10

73
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# TRUE STORY | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# PODLE SKUTEČNOSTI | Nejlepší filmy a seriály v kategorii "Podle skutečnosti". Mé hodnocení 6-10/10

74
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# TRUE STORY | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# PODLE SKUTEČNOSTI | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

75
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# WAR | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# VÁLEČNÉ | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

76
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# WAR | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# VÁLEČNÉ | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

77
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# WESTERN | Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# WESTERN | Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

78

en# WESTERN | Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# WESTERN | Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

79
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

80
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

81
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# Average to very bad movies and serials in the category. Waste of time. My Rating 2-5/10
cz# Průměrné až velmi špatné filmy a seriály v kategorii. Ztráta času. Mé hodnocení 2-5/10

82
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

83
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

84
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

85
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# Best movies and series in the category. My Rating 6-10/10
cz# Nejlepší filmy a seriály v kategorii. Mé hodnocení 6-10/10

86
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# ACTORS | The most popular actors
cz# HEREC | Nejoblíbenější herci

87
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# ACTRESSES | The most popular actresses
cz# HEREČKY | Nejoblíbenější herečky

88
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# DIRECTING-WRITING | Most popular directors and scriptwriters
cz# REŽIE-SCÉNÁŘ | Nejoblíbenější režiséři a scénáristé

89
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster
PosterPoster

en# SEXY ACTRESSES | The most sympathetic ... eyes, smile and figure :-)
cz# SEXY HEREČKY | Nejsympatičtější.. oči, úsměv i postava :-)

Loading...